Tomt

Hur ligger tomten med tanke på väderstrecken, var har du norr och söder?

Det är tomten som många gånger styr husets utformning och placering. Vårt råd är att du spenderar mycket tid på tomten och verkligen känner in och observerar hur solen rör sig olika tider på dygnet. Det kanske blåser mer än du först trodde och du ser behovet av en uteplats i lä. Hur ser topografin ut? Grannarnas placering samt insyn från gatan kan också vara avgörande och påverka hur du vill utforma planlösningen. Och självklart har utsikten en helt avgörande roll.