Detaljplan

Inom planlagt område finns en hel del bestämmelser som kan påverka utformningen och placeringen av ditt hus. Kontakta byggnadsteknikern i din kommun för att ta reda på vad som gäller för just din tomt.