Miljö

Vi har tagit beslutet att så långt som möjligt jobba för en ekologisk och ekonomiskt hållbar byggnadslösning för dig som kund. Vi jobbar även med att miljöcertifiera oss och har därför bestämt att jobba aktivt för att minska användningen av sten- och glasulls isoleringar i våra byggnationer, samt minska vår användning av plast.

Vårt mål är att producera miljövänliga och energieffektiva bygglösningar baserade på trä och träfiber.