Renovera

Renovera i rätt ordning, generell information

 1. Taket
  En läcka i taket kan förstöra en ny fasad.​ Kontrollera att taket är tätt. Kanske behöver det bytas ut helt eller bara lagas. Stuprör och hängrännor bör också ses över.​
 2. Grunden
  När du har kontrollerat att det är torrt och varmt om huvudet är nästa steg att se till att det är torrt om fötterna det vill säga att dräneringen fungerar. Finns det källare kan du låta en besiktningsman göra en fuktmätning av källarväggen. Har huset krypgrund ska även den fuktmätas. Står huset på en platta på mark är det förmodligen så pass nybyggt att det bör finnas en spolbrunn/rensbrunn där man ska rensa för att se till att det är ett flöde i dräneringsrören.​ Vi hjälper dig med kontakter till erfarna och duktiga företag som kan hjälpa med dräneringen så att ditt hus står torrt.
 3. Fasad och fönster
  Se över fasaden så att den är tät och välisolerad. Gör man stora fasadarbeten är det bra att fundera på om fönstren behöver bytas, vilket ger en del samordningsvinster samt att fundera på husets energibehov idag och vilka vinster man kan göra genom att tilläggsisolera huset.​
 4. Badrum, kök övriga våtrum
  När du är nöjd med utsidan och går över på insidan är det klokt att börja med våtrum som badrum, kök och tvättstuga. Se till att våtrummen är fuktsäkrade och uppfyller de krav som ställs för att försäkringen ska gälla, vi har de nödvändiga certifikaten. Får du fuktläckage genom golv och väggarna kan du få stora skador på huset. Bjälklag och innerväggar kan skadas. När det har gått så långt att fuktskadan blir synlig på ytskikten är det oftast långt framskridet. Därför är det bra att fuktskydda alla våtrum i förebyggande syfte.​​
 5. Resterande övriga invändiga arbeten
  Nu kan du övergå till finliret i övriga rum såsom golv och tapetsering. Tänk på att om du vill måla bakom ett element är det smidigast att måla där före elementen monteras. Resten av målningen kommer alltid sist. Vi hjälper dig med kontakter till erfarna och duktiga målare.