Decentraliserad ventilation

Decentraliserad bostadsventilation

Så fungerar det

Decentraliserad ventilation beskrivs på olika sätt. Grunden är ett system med flera små fläktenheter som arbetar tillsammans i en bostad utan ventilationskanaler. Företag som bara arbetar med kanalventilation kallar ofta sitt minsta ftx-aggregat för en decentraliserad ventilationslösning då den inte är kopplad tillsammans med andra lägenheter.

Grundprincip

 • 2 stycken fläktenheter som arbetar tillsammans
 • De växlar riktning var 70 sekund
 • En ventilerar in i bostaden och en ventilerar ut 
 • Inuti varje enhet sitter en keramisk sten som återvinner värmen:
  när luften går ut värms stenen upp, när luften går in värmer stenen upp luften

Värmeåtervinning

Värmeåtervinningen i systemet bygger på den keramisk stenen som är mycket lämplig för att absorbera och avge energi.
De keramiska värmeväxlarna i varje enhet utnyttjar denna förmåga för att återvinna värmen i frånluften och återge den till inluften.

Värmeåtervinningen blir runt 90% beroende på fläkthastighet.
Ventilationen står normalt för runt 15-25% av värmeförlusten i en bostad

Små enheter = decentraliserad bostadsventilation

Vardagsrum, kök och sovrum

 • Fläktenheterna arbetar parvis
 • Sovrumsdörrarna måste ha luftspalt, för luftflöde, vid ändrad fläktriktning skapas en turbulens, utöver den termiska som sker genom att det är olika temperatur på utgående och inkommande luft
 • Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par.
 • 1 styrenhet kan styra ett eller flera par fläktenheter
 • Luftkomforten styrs med styrenheten

Toalett och våtutrymmen

Dessa ses som egna ventilationszoner och kompletteras med ventilationsenheter med eller utan värmeåtervinning

 • Ren frånluft då yttervägg saknas
 • Fläkten styrs via fuktsensor och strömbrytare vilket säkerställer fukt och lukt