Fasad

Fasadrenovering

En fasadrenovering kan vara alltifrån liten till väldigt omfattande. Om befintlig fasad är i gott skick räcker det ofta med en enklare renovering som kan bestå av tvätt, lagning av skador och ommålning. Behöver den gamla fasaden ersättas av en ny blir renoveringen mer omfattande.

Så går en renovering till

Att veta hur en renovering går till innan du renoverar ert hus är klokt. Med rätt kunskap kan ni både undvika dyra misstag.

I fasadrenoveringens fem steg nedan ger vi er både kunskap om processen och viktiga råd som ni kan ta med er när ni upphandlar eller ska påbörja själva renoveringen.

Bygglov?

Bygglov kan krävas bl.a. för: byte av husets färg eller fasadmaterial, när man vill sätta in nya dörrar, fönster och balkonger eller önska förändra i de befintliga, bygge av takkupor eller altaner, vid tilläggsisolering av fasaden och när man vill komplettera/förändra med nya detaljer på huset. Det är bra att ta hjälp av oss om man känner sig osäker på vad som gäller för det ni vill göra, där ni bor.

1. Anbud

Om ni begär in anbud på er renovering, skapa en lista vad ni vill. Om ni känner er osäkra så kan vi hjälpa er att skapa ett anbudsunderlag ifall ni vill ta in flera offerter.

Där ska det tydligt framgå vad ni önskar få ut av er renovering

2. Etablering, byggstart

En fasadrenovering börjar alltid med någon slags etablering. Med det menas att entreprenören förbereder för arbetets start. Det kan till exempel vara att inhägna ett visst område och att montera byggställningar. Huset man bor i börjar alltmer likna en byggarbetsplats och det är viktigt att man som boende har förståelse för det och är lite extra vaksam när man rör sig i miljön. Finns det byggställningar bör man också stänga fönster och balkongdörr om man lämnar huset.

Ömtåliga saker som står i anslutning till renoveringen måste plockas undan. Det är ett ansvar som vilar på kunden och de boende. Går något sönder som inte plockats bort är det husets försäkring eller den boendes hemförsäkring som gäller.

3. Utförande

Så var det dags att sätta igång med själva fasadrenoveringen. Att genomföra en renovering, oavsett vad som renoveras, kommer att upplevas som störande i viss mån. Det är inte möjligt att helt undvika damm, smuts och buller. Men vi gör vad vi kan och förstås försöka begränsa oredan genom att t ex plasta in fönster och tejpa igen ventilation.

4. Slutbesiktning

När fasadrenoveringen är slutförd ska arbetet besiktigas. Den besiktningsman ni valt besiktigar tillsammans med entreprenören om ni vill ta in en extern part. Utgångspunkten för besiktningen är den beställning som gjorts av er. Med beställningen i hand inspekteras och bockas arbetet av. Eventuella anmärkningar får vi en bestämd tid på sig att åtgärda, normalt 14 dagar. Vid anmärkningar görs en efterbesiktning för att säkerställa att anmärkningarna är åtgärdade tillsammans med kunden

Garantitid

När slutbesiktningen/efterbesiktningen är godkänd börjar den viktiga garantitiden gälla. Det finns alltid en garanti på arbete och material. Vanligt är att garantin på arbetet är två år och på materialet fem år.