Sanering av krypgrund

I samarbete med Kronqvist ingenjörsbyrå kan vi nu även erbjuda sanering av krypgrund.

Fukt i krypgrunden?

Krypgrund är en välkänd riskkonstruktion och allmänt känt att krypgrunder är ett stort bekymmer. Oljekrisen på 70-talet förde med sig att vi isolerade golvbjälklag över krypgrund allt mer. Sedan dess har kraven på tjock isolering i stort sett bara ökat. Värmen från bostadsytan stängs ute från krypgrunden och utrymmet torkar inte ut som det tidigare gjorde då värmeläckaget nådde genom den lilla isolering som fanns. Klimatförändringen ökar även det på det redan fuktiga klimatet i utrymmet.

Riskkonstruktion vad menas med det?

Begreppet riskkonstruktion har myntats i samband med att vi börjat få problem i form av fukt, mögel och lukt gällande vissa byggnadstekniker. Riskkonstruktioner har blivit vanligare i takt med obeprövade byggnadstekniker, energibesparing, byte av värmesystem och allt mer isolering i våra hus.

Fukt- och vattenskador är ett av de vanligaste problemen som drabbar en husägare. Fukt i sig själv är helt ofarligt, men fukt tillsammans med organiska material som finns i en krypgrund orsakar ofta problem i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. Det i sin tur ökar risken för allergi och astma hos barn. Det förekommer huskonstruktioner med krypgrunder som är oventilerade, inneluftsventilerade eller uteluftsventilerade. Den senare typen av krypgrund, dvs den uteluftsventilerade är ofta extremt känslig för fukt.

Från krypgrund och andra riskkonstruktioner kan mögel och bakterier spridas till inomhusmiljön och på så sätt kontaminera och orsaka ohälsa.

Det finns olika sätt att lösa problem med fukt i krypgrunder. De har alla sina för och nackdelar.
• Avfuktare
• Ventilera i kombination med uppvärmning av krypgrunden
• Gjuta igen krypgrunden- detta görs ofta ihop med ytterligare åtgärder såsom markisolering, plast, ventilationsöversyn och mögelsanering.

Vilka krypgrunder är mest utsatta?

En krypgrund får problem när några eller flera av följande egenskaper är uppfyllda.


• Oisolerad grundbalk
• Stora temperaturskillnader tillåts i krypgrunden jämfört med utomhus. Det gör att fuktig luft tillåts tränga in i krypgrunden och möta luft med en lägre temperatur så att kondens skapas. Här spelar således otillräcklig ventilation in med ovan nämnda otillräckliga isolering.
• Organiskt material såsom ett fribärande träbjälklag och trossbotten är exponerat för fukt. Kan dessa skyddas så minskar risken för problem med krypgrunden.


En lagom ventilerad & isolerad krypgrund ger sällan problem.

Hur man löser problemet med hjälp av rätt typ av avfuktare installerad i krypgrunden 

• Led bort vatten från stuprör och liknande som mynnar intill grundmuren. 
• Täck markytan i krypgrunden med en plastfolie för att förhindra fuktavdunstning. 
• Sätt igen och täta alla ventiler och sprickor i krypgrunden så att ingen utomhusluft tränger in. 
• Installera permanent en krypgrundsavfuktare som håller luftfuktigheten så låg i krypgrunden att tillväxt av mögel, svamp eller dylikt förhindras.