RTK, Real-Time Kinematic Positionsmätning

RTK är en noggrann form av positionsmätning med satellit för att möjliggöra en precis positionsinmätning vid mätning av tomt.

Finströms bygg har nu börjat använda RTK. Vi kan med denna teknik mäta ut en tomt med positionering på millimeter nivå, med samma teknik kan vi även mäta in vatten, avlopp och golvbrunnar.

Allt för att uppfylla högre krav på precision under byggprocessen.